Pages Navigation Menu

Blog biznesowy

Sekcje PKD

Sekcje PKD

PKD – co to jest?

PKD to skrót od “Polskiej Klasyfikacji Działalności”. Spotkał się z tym pojęciem każdy, kto kiedykolwiek zakładał czy też sytuacji nawet zamierzał założyć własną firmę. Lub nawet ten, kto nigdy nie był w podobnej sytuacji zapewne niejednokrotnie spotkał się z pojęciem PKD, który jest i było regularnie odmieniany we wszelkich mediach.
Jest to bowiem podział przedmiotów gospodarczych na branże (tzw. klasyfikacja pkd), które ułatwiają regulację przepisów z nimi związanych a także ułatwiają znajdywanie informacji na ten temat, oraz dyskutowanie o nich itd.

Jakie sekcje PKD?

Rodzaje działalności podzielone są na branże według sekcji nazywanych “literowo” – od litery A do U. I tak np.:
Sekcja A – to rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo
Sekcja B- to górnictwo i wydobywanie
Sekcja C – to przetwórstwo przemysłowe
Sekcja D – to zaopatrywanie ii wytwarzanie energii elektrycznej, gazu, pary wodnej, gorącej wody i powietrza do układów klimatyzacyjnych
Sekcja E – to dostawa wody i rozgospodarowanie ściekami oraz odpadami związanymi z rekultywacją
Sekcja F – to budownictwo
Sekcja G- to handel hurtowy

Inne sekcje obejmują pozostałe dziedziny.