Pages Navigation Menu

Blog biznesowy

Jak zacząć grać na giełdzie krok po kroku – Inwestowanie w akcje

Jak zacząć grać na giełdzie krok po kroku – Inwestowanie w akcje

Posiadasz trochę oszczędności a lokaty nie są dla Ciebie satysfakcjonującym sposobem oszczędzania, warto pomyśleć nad inwestowaniem na rynku kapitałowym. Jednak inwestowanie w akcje na giełdzie niesie za sobą szanse na szybkie pomnożenie kapitału, ale również ogromne ryzyko. Warto widzieć jak zacząć grać na giełdzie krok po kroku ma zmniejszyć ryzyko utraty swoich oszczędności.


Stawiając swoje pierwsze kroki na parkiecie giełdowym, musimy zacząć od założenia rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim. Przed wyborem maklera warto zapoznać się z jego ofertą , nie jest ważna tylko stawka za prowadzenie rachunku, ale również jakie narzędzia udostępnia klientom do analizy, rekomendacje. Średnio stawki obowiązujące w biurach maklerskich są na poziomie 0,25 – 0,4% wartości transakcji. Kiedy mamy już założony rachunek inwestycyjny możemy zacząć prawdziwą przygodę z graniem na giełdzie. Wybór akacji, w które chcemy zainwestować nasze oszczędności to nie lada wyzwanie, najlepiej jest dokonać analizy fundamentalnej i technicznej danej spółki. Analiza fundamentalna polega na ocenie ceny akcji spółek na podstawie wskaźników mikroekonomicznych , pozycji w danej w branży. Jeśli chcemy prowadzić inwestowanie krótkookresowe w akcje spółek na giełdzie, polecane jest przeprowadzenie analizy technicznej, przyjrzenie się historii notowań.

Kupno akcji

Jeśli mamy już wybrane, w jakie akcje spółki chcemy zainwestować, składamy zlecenie kupna w biurze maklerskim, możemy dokonać zakupu z limitem ceny. Pozostaje nam tylko śledzić akcje spółek i sprzedać je w odpowiednim momencie. Sprzedaż akcji w najlepszym okresie jest najtrudniejszym zadaniem. W przypadku, kiedy akcje osiągają historyczny poziom szczytowy , to nie najlepszy moment na podejmowanie decyzji i inwestowaniu. Najlepszym okresem na zakup akcji jest moment po drastycznym spadku notowań akcji danej spółki. Kupując akcje ,musisz pamiętać o ustawieniu zlecenia zabezpieczającego, musisz się liczyć z ryzykiem strat, dlatego należy ustawić poziom, do którego akceptujesz straty. Największą płynność posiadają spółki wchodzące w skład WIG20. Najważniejszą zasadą przy inwestowaniu w akcje jest uczenie się na błędach, podczas porażki analizowanie podejmowanych kroków.