Pages Navigation Menu

Blog biznesowy

Niewdzięczny obdarowany

Niewdzięczny obdarowany

Niewiele osób sobie zdaje sprawę jakie konsekwencje niesie za sobą przyjęcie darowizny. W telewizji w kółko słyszy się, że ktoś oddał swoje mieszkanie w zamian za opiekę najbliższego członka rodziny i został z niczym, bo nie ma ani mieszkania ani opieki. Tymczasem polskie prawo przewiduje szereg przywilejów dla darczyńcy, który nie czuje satysfakcji z wykonanej darowizny.

 

Dwie główne to domaganie się utrzymania przez obdarowanego w sytuacji kiedy znajdzie się na skraju nędzy i nie jest w stanie zapewnić sobie podstawowych środków lub odwołanie darowizny. Niech każdy obdarowany pamięta, że w przypadku popadnięcia w nędzę darczyńcy to nich spoczywa zapewnienie utrzymania do czasu kiedy darczyńca będzie mógł samodzielnie zaspokajać swoje potrzeby. Drugi przywilej ma jeszcze większe pole działania bo jest to odwołanie darowizny, które nie jest ograniczone terminem. Wystarczy złożenie wniosku o odwołanie darowizny w ciągu roku od powzięcia wiedzy o rażącej niewdzięczności obdarowanego. Adwokaci w Łodzi, Warszawie, Poznaniu przeprowadzają takie sprawy. Ze względu na upływ czasu w wielu przypadkach i stopień zawiłości konieczne jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.