Pages Navigation Menu

Blog biznesowy

Procedura rozwodowa

Procedura rozwodowa

Procedura rozwodowa jest z pewnością bardziej skomplikowana niż zawarcie małżeństwa. Wniosek o rozwód składa się do sądu okręgowego będącego właściwego dla miejsca zamieszkania małżonków, ostatniego ich wspólnego miejsca zamieszkania jeżeli nadal przebywa tam jeden z nich. Jeżeli jednak każde z małżonków przebywa aktualnie w innym miejscu właściwe jest miejsce zamieszkania lub stałego pobytu strony pozwanej.

 

Opłata sądowa za rozwód wynosi 600 zł i jest składana na konto w formie opłaty sądowej. Jak w przypadku każdej opłaty sądowej można wystąpić o zwolnienie z niej w przypadku wykazania trudnej sytuacji materialnej. Orzeczenie o rozwód nie kończy spraw rozwodowych ponieważ najczęściej do podziału zostaje wspólny majątek oraz opieka nad niepełnoletnimi dziećmi, ustanowienie alimentów, itd. Te sprawy odbywają się na innych posiedzeniach i nie mają bezpośredniego związku z samą sprawą rozwodową, która postanowieniem kończy małżeństwo. Adwokat z Katowic rozwód cywilny przeprowadzi z łatwością. Pojawiają się problemy jeżeli zależy nam na kościelnym unieważnieniu małżeństwa. Ta sprawa podlega już zupełnie innemu reżimowi i nie odbywa się na polu polskich sądów.