Pages Navigation Menu

Blog biznesowy

Złoża naturalne w Polsce

Złoża naturalne w Polsce

Polska jest krajem, który na swoim terytorium posiada wiele cennych złóż naturalnych. Jest węgiel kamienny, węgiel brunatny, rudy żelaza, miedzi, gaz ziemny czy też sól kamienna. Nic więc dziwnego, ze górnictwo od wieków stanowiło niezwykle istotny element gospodarki naszego kraju. Obecnie niezwykle ważna jest prawidłowa wycena kopalin. Dzięki temu można rozsądnie zaplanować dalszy rozwój eksploatacji tak cennych złóż naturalnych. Instytucją, która zajmuje się tym zagadnieniem jest Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin.

 

Bada ono szereg aspektów i czynników, które składają się na prawidłowy przebieg tych czynności. Aby nie było najmniejszych wątpliwości stowarzyszenie opracowało specjalny polski Kodeks Wyceny Złóż Kopalin tzw. Kodeks POLVAL. Powstał on na bazie przeanalizowanych doświadczeń innych krajów, gdzie górnictwo stoi też na bardzo wysokim poziomie. Doświadczenia te zostały zaadaptowane i zmodyfikowane do polskich warunków. Dzięki temu powstało szereg obiektywnych zasad, które pozwalają na to by wycena kopalin w Polsce był naprawdę rzeczowa, fachowa i obiektywna.