Pages Navigation Menu

Blog biznesowy

Przymus adwokacko-radcowski

Przymus adwokacko-radcowski

Polski system prawny dopuszcza samodzielne występowanie przed wieloma sądami. Oznacza to, że strona w swoim imieniu może powoływać świadków, składać wnioski, zażalenia na postanowienia. Zakładamy tutaj, że zna prawo i orientuje się jakie środki jej przysługują na danym etapie postępowania. Istnieją jednak sytuacje kiedy wymagana jest obecność specjalisty na poszczególnych etapach postępowania cywilnego, karnego lu administracyjnego.

 

Sytuacja ta opisana jest w polskim prawie jako przymus adwokacko-radcowski. Oznacza to, że wszystkie czynności dokonywane bez udziału adwokata lu radcy prawnego nie będą ważna. Sprawdzony adwokat w Warszawie będzie musiał występować w naszym imieniu występować przy wszystkich nadzwyczajnych środkach zaskarżenia czyli wniosku o kasację i wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy ze względu na pojawienie się nowych okoliczności. Wszystkie sprawy odbywające się w drugiej instancji ale przy udziale Sądu Najwyższego, np. przy wniosku o wydanie opinii, muszą być prowadzone przez profesjonalnych prawników. Wymóg ten istnieje także przy składaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Jest to związane z chęcią zapewnienia profesjonalnego obiadu dokumentów na pewnym etapie gdzie dochodzą sprawy tylko bardzo trudne, skomplikowane lub gdzie przedmiot sporu wart jest znaczną sumę pieniędzy.