Pages Navigation Menu

Blog biznesowy

Kontrola finansowa

Kontrola finansowa

Prowadzenie rachunkowości w dużej firmie to praca wymagająca ogromnej wiedzy, doświadczenia i sumienności. Zwłaszcza jeśli jest to jednostka należąca do skarbu państwa, firma międzynarodowej korporacji czy też jednostka, która na co dzień zajmuje się pieniędzmi powierzonymi jej przez innych ludzi, np. bank, spółdzielcza kasa pożyczkowo-oszczędnościowa czy też spółka inwestująca w fundusze akcyjne. Dlatego też tego typu jednostki są zobowiązane każdego roku do przejścia przez tak zwany audyt finansowy w Warszawie, czyli inaczej mówiąc rewizję finansową.

 

Jest ona wykonywana przez osobę pochodzącą spoza firmy. Osoba ta nosi tytuł biegłego rewidenta inaczej audytora. Musi on cechować się dużą wiedzą, kilkunastoletnią praktyką w dziedzinie finansów i rachunkowości, nieposzlakowaną opinią a także zdać egzamin teoretyczny i praktyczny i złożyć ślubowanie przed Prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Wbrew pozorom audyt finansowy w Warszawie nie jest to jedynie działanie ściśle kontrolujące. Jego nie mniej ważnym aspektem jest ustabilizowanie finansów jednostki, rozwiązanie problemów księgowych i rachunkowych oraz podniesienie efektywności jej funkcjonowania.