Pages Navigation Menu

Blog biznesowy

Jak rozliczyć najem mieszkania? Oświadczenie do urzędu skarbowego o wynajmie mieszkania

Jak rozliczyć najem mieszkania? Oświadczenie do urzędu skarbowego o wynajmie mieszkania

Kupując mieszkanie z myślą o inwestowanie bez względu na to czy zakupione zostało na kredyt hipoteczny, czy za gotówkę , należy odprowadzać podatek dochodowy. Jeśli wynajmujemy mieszkanie , powinniśmy zgłosić umowę najmu do Urzędu Skarbowego. Zgłaszając oświadczenie do urzędu skarbowego o wynajmie mieszkanie , należy wybrać formę opodatkowania. Zawarcie umowy najmu należy zgłosić oświadczenie do Urzędu Skarbowego o wynajmie mieszkania , termin wynosi e do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa. W sytuacji zawarcia umowy o najem okazjonalny, czas na złożenie oświadczenie do urzędu skarbowego wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy. Na koniec roku podatkowego zysk z najmu mieszkania powinien zostać zgłoszony w formularzu PIT-28.

Formy opodatkowania najmu mieszkania

W przypadku ,kiedy najem jest prowadzony przez osoby prywatne, możliwe jest rozliczenia się z fiskusem na zasadach ogólnych, podatek wliczany jest od dochodu. Osoby fizyczne muszą prowadzić ewidencją przychodów lub księgę przychodów i rozchodów, na podstawie obliczany jest podatek. Stawki podatku na zasadach ogólnych wynoszą 18 lub 32%. W przypadku najmu mieszkanie możemy rozliczać dochód z tego źródła za pomocą ryczałtu. Jest to uproszczona forma opodatkowania , wysokość przychodów wynika w umowy wynajmu. W przypadku osób prowadzących firmę i wynajmujących mieszkanie mogą one skorzystać również z podatku liniowego, który wynosi 19% bez względu na uzyskany przychód. W przypadku kiedy najemca ukrywa przed urzędem skarbowym kwestie wynajmu mieszkania, wiążą się z tym konsekwencje. W przypadku kontroli przez Urząd Skarbowy fiskus może nałożyć karę finansową oraz ustalić wyższą stawkę opodatkowania. Nie zgłoszenie wynajmu do odpowiedniego urzędu traktowane jest jako wykroczenie, istnieją przypadki, kiedy jest ona karalne. W sytuacji zaistnienia nieumyślnego powstania takiego zdarzenia podatnik ma Prawno , wystosować do odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego czynny żal. W przypadku, kiedy umowa najmu nie została zgłoszona do Urzędu Skarbowego a właściciel mieszkania rozliczenia fakt wynajmu mieszkania w zeznaniu rocznym , nie stanowi to żadnego problemu.